Nieruchomości / Artykuły

Regulacje prawne dotyczące nabywania nieruchomości w Danii

Małgorzata Kutyła

Jednym z najistotniejszych problemów w dziedzinie nieruchomości, przed którym stanęła Polska kandydując do Unii Europejskiej, jest kwestia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Okazuje się, że...

Wpływ decyzji "uwłaszczeniowej" na zwrot nieruchomości

Alicja Plucińska-Filipowicz

Złożenie po dniu 5.12.1990 r. wniosku na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) o zwrot...

Nie będzie rewolucji w podatkach od nieruchomości?

Łucja Wierzycka

Być może do podatku ad valorem będziemy dochodzić etapami, a reforma rozpocznie się od dodania do obecnej formuły “współczynnika lokalizacji”. W dniu 5.11.1999 r. Ministerstwo Finansów przy współpracy...

Nieruchomość jako wkład do spółki cywilnej cz. II

Małgorzata Kutyła

Wniesienie przez wspólnika nieruchomości do spółki powoduje, że przysługująca mu wcześniej możliwość podejmowania określonych czynności w stosunku do tej nieruchomości zostaje w znaczący sposób...

Ustawowe prawo zastawu w umowach najmu

Rafał Golat

Jednym z przypadków zastawu ustawowego o dużym znaczeniu praktycznym jest unormowane w art. 670 i 671 KC prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy, przysługujące wynajmującemu z tytułu zawarcia...

Zbycie i sprzedaż nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Odpłatne zbycie nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego nie podlega obecnie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, chyba że jest to sprzedaż lub zamiana dokonywana...

Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepisy działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, normującego kwestię wydawania zaświadczeń, nie mają zastosowania do problematyki wydawania decyzji administracyjnych, w tym doręczania...