Nieruchomości / Artykuły

Nie mówmy o tym czego nie ma, pogadajmy o tym co jest

Minęły wybory. Uformował się nowy rząd. Nastały czasy pracy nad wcieleniem do praktyki haseł wyborczych, obietnic i deklaracji. Były też hasła dotyczące nieruchomości. Zwycięska partia deklarowała...

Poziom „wyższy”

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przed dokonaniem przez Sejm kolejnej nowelizacji postanawiała, że od 1.1.2006 r. o licencję zawodową zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami...

Wykreślenie hipoteki „bankowej” bez opłaty sądowej

Maciej Bielecki

Jak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie (13.10.2005 r.), wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy o wykreślenie hipoteki obciążającej jego nieruchomość z tytułu kredytu/ pożyczki zaciągniętej...

Użytkowanie wieczyste

Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podjęte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543...