Nieruchomości / Artykuły

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami

Urszula Żółtak

Zgodnie z art. 389 Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna jest umową, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Powinna ona zawierać istotne treści umowy...

Remonty zasobów mieszkaniowych

Maciej Tertelis

Program Rozwoju Wspólnot mieszkaniowych CDP jest jednym z programów Fundacji CHF (Cooperative Housing Foundation), finansowanym ze środków pomocowych przyznanych przez Rząd USA za pośrednictwem...

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub będących w jego użytkowaniu wieczystym, na zasadach określonych w...

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemców cz. I

Edyta Gorgoń

Zagadnienie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce jest zagadnieniem złożonym, choć nie zajmuje ono dużo miejsca w naszej doktrynie prawniczej. Łatwo zauważyć, że chętniej ten temat...

Centra handlowe - analiza lokalizacji

Grzegorz Chmielak

“Siła przyciągania” między dwoma centrami handlowymi jest wprost proporcjonalna do ich atrakcyjności, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. W ostatnich latach obserwujemy...

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Grzegorz J. Tyliński

Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu...

Healey & Baker o nieruchomościach komercyjnych

Katarzyna Michnikowska, Iwona Kamysz

Czynsze mimo spadku nie wynoszą 20 USD/mkw. w biurowcach klasy A, a umowy najmu podpisywane są na poziomie 30-35 USD/mkw. Naszym zamiarem nie jest polemizowanie z jakimikolwiek poglądami na temat...