Nieruchomości / Artykuły

Wzmianki w księdze wieczystej, cz. II

Piotr Siciński

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 102, poz. 1122; dalej KWR),...

Dostawa nieruchomości - podstawa opodatkowania

Grzegorz Kaptur

Podstawa opodatkowania stanowi jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych podatku mających bezpośredni wpływ na wysokość należnego podatku VAT. W niektórych przypadkach prawidłowe jej ustalenie...

Prawa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Wojciech Karpiński

Status pośrednika w obrocie nieruchomościami w znacznej mierze określają jego prawa i obowiązki mające źródła w przepisach prawnych i zwyczajach przyjętych w sektorze obsługi rynku nieruchomości. W...

Ekonomiczne aspekty prywatyzacji zasobu komunalnego w Polsce

Radosław Cyran

Wydatki publiczne są podstawowym narzędziem aktywnego oddziaływania państwa i samorządów terytorialnych na mieszkalnictwo. Szczególną rolę w rozwoju mieszkalnictwa odgrywają gminy, które decydują o...

Sukces XI Konferencji CEREAN w Kijowie

Anna Cisło

W dniach 13-15.10.2005 r. odbyła się w Kijowie już XI Konferencja CEREAN, zorganizowana we współpracy z Ukraińską Asocjacją Realtorów (URA), organizacją członkowską CEREAN. Przez trzy dni stolica...

To i owo pod choinkę

Niniejszy tekst ukaże się w grudniowym numerze „Nieruchomości C.H. Beck”. Gdy zasiadłem do jego pisania przyszła mi do głowy myśl taka: pora na świąteczne życzenia. Wobec tego spróbuję innym...