Nieruchomości / Artykuły

Ochrona wynajmującego w trakcie trwania najmu

Grzegorz J. Tyliński

Stosunek najmu lokalu rodzi po stronie wynajmującego szereg uprawnień. W trakcie trwania tego stosunku na plan pierwszy wysuwają się jednak dwa z nich: wynajmujący może domagać się od najemcy zapłaty...

Zmiany w projekcie budowlanym

Katarzyna Golat

W trakcie realizacji projektu architektoniczno-budowlanego wystąpić może konieczność modyfikacji dostosowania ustalonych już i zatwierdzonych urzędowo zamierzeń projektowych, np. z powodu zmiany...

Podatek od wartości nieruchomości

Łucja Wierzycka

Wszyscy będą go płacili, a więc wszyscy są mu przeciwni, a tymczasem podatek od wartości nieruchomości ma wiele zalet i jeżeli tylko zostanie starannie przygotowany i wprowadzony może okazać się...

Berliński rynek nieruchomości

Magdalena Załęczna

Po upadku Muru Berlińskiego zaczął się wyścig inwestorów na tamtejszym rynku nieruchomości. Obecny jego stan jest jednak daleki od przewidywanego kilka lat temu, a skupienie zbyt wielu inwestycji w...

Roboty budowlane - obowiązek w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli podatnik (sprzedawca) wykonuje usługi budowlane lub budowlano-montażowe i otrzymał jakąkolwiek część zapłaty za wykonywaną lub wykonaną usługę, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym...

Zejdź na ziemię reprywatyzacjo !

Wojciech Potasznik

Skandalem można nazwać opublikowany na początku grudnia 1998 r. w dzienniku rządowym płatny komunikat Ministerstwa Skarbu Państwa o projekcie ustawy - “O reprywatyzacji nieruchomości i niektórych...