Nieruchomości / Artykuły

Dziedziczenie mieszkań spółdzielczych

Lesław Myczkowski

Brak limitów czasowych i wszelkich sankcji za niedokonanie tzw. czynności zachowawczych może doprowadzić do tego, iż spadkobiercy nie podejmą żadnych działań zmierzających do wykazania swych praw i...

Nieruchomość - rzecz indywidualna

Łucja Wierzycka

Nieruchomości wycenia się, ponieważ są to rzeczy oznaczone co do tożsamości (in specie), w przeciwieństwie do rzeczy oznaczonych co do gatunku (in genere), których cenę wskazuje bezpośrednio rynek....

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Tadeusz Babiel

Użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem jest traktowane przez prawo budowlane jako obowiązek właściciela lub zarządcy, a naruszenie tego obowiązku jest naruszeniem prawa. Ustawa...

Iluzoryczne uprawnienie lokatorów mieszkań zakładowych

Zbigniew Czarnik

Artykuł 3 ustawy z 14.4.2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 39, poz. 442) jest prawniczym bełkotem. W...

Zasoby nieruchomości publicznych - cz. I

Marian Wolanin

Mienie publiczne stanowi szczególnego rodzaju część mienia zawierającego się w granicach Państwa Polskiego, które ze względu na swój charakter, jako mienie służące realizacji zadań Skarbu Państwa,...

Drogi publiczne

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z 21.3.1986 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 ze zm.) brzmi: “W planach zagospodarowania przestrzennego należy rezerwować pod przyszłą budowę lub...