Nieruchomości / Artykuły

Umowa sprzedaży nieruchomości cudzoziemcowi przez gminę

Marzena Okła

Wraz z napływem obcego kapitału transakcje kupna nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców stanowią coraz większą część umów zawieranych w kancelariach notarialnych. Nie powstrzymują tego...

Nieruchomości komercyjne - załamanie, czy ochłodzenie?

Michał Socha

Rynek nieruchomości komercyjnych - w zakresie finansowania - określany jest przez fachowców rynkiem wysokiego ryzyka, który poprzez różne czynniki reaguje na wstrząsy w inny sposób, niż pozostałe...

Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną

Mirosław Gdesz

Działki gruntu wydzielone pod drogi z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja o podziale stała się...

Rejestr nieruchomości

Włodzimierz Kunach

Sprawa dobrego i szybkiego doprowadzenia do stworzenia przejrzystego rejestru nieruchomości leży wyłącznie w interesie samorządów. Słowo “kataster” ma swoje głębokie korzenie historyczne. Znane było...

Gminny zasób nieruchomości

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy funkcjonowania gminnego zasobu nieruchomości, unormowanego przepisami ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze...

Emisja hałasu z nieruchomości sąsiedniej

Decyzja o dopuszczalnej emisji hałasu może być zmieniona tylko za zgodą strony (stron) i to nie tylko tej strony, z której działalnością wiąże się emisja hałasu, ale również tych stron, na których...