Nieruchomości / Artykuły

Walka o standardy

Tadeusz Żurowski

Zgódźmy się, że na świecie są kraje, które nie miały komunistycznej przerwy w życiorysie, i w których w związku z tym praktyczna wiedza o zarządzaniu nieruchomościami stoi na wyższym poziomie, niż u...

Redefinicja rynku nieruchomości

Marek Bryx

Uczestnikami rynku nieruchomości, zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej, są osoby fizyczne i prawne, które swoje decyzje o uczestnictwie w rynku nieruchomości i skali tego uczestnictwa...

Dokładność wyniku wyceny nieruchomości, cz. I

Mirosław Żak

Inspiracją niniejszego artykułu są dwa sformułowania występujące w aktach prawnych, do przestrzegania których zobligowany jest rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy. Sformułowanie...

Etyczne kwestie eksploatacji nieruchomości

Elżbieta Hanna Jaskóła

Współczesny świat charakteryzują trzy cechy: 1. spotęgowana techniczność, 2. globalność i 3. potencjał niszczący. Odnoszą się one nie tylko do jego skali makro, ale także mikro. W skali lokalnej...