Nieruchomości / Artykuły

Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Łucja Wierzycka

Chociaż nie są przepisami prawa, a jedynie normami zawodowymi, ustawodawca wymaga, aby były przez wszystkich rzeczoznawców majątkowych przestrzegane pod rygorem odpowiedzialności zawodowej. Potrzeba...

Stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym

Stella Brzeszczyńska

Prawie każda transakcja na rynku nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT. Różnice dotyczą stawki podatku. Niektóre czynności objęte są stawką 0%, inne - 7%, pozostałe natomiast stawką 22%. Część...

Spory o ogrodzenie bez udziału władzy

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r....

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością cz. II

Jan Krzysztof Pięta

W poprzednim miesiącu obiecałem dać odpowiedź na pytanie: co zawrzeć w poszczególnych częściach planu zarządzania? Pora dotrzymać słowa. Odpowiedź na pytanie o zawartość planu zarządzania z jednej...

Fabrica Commercium - czyli jak deweloper przygotowuje budowę

Janusz Lipiński

Kiedy koncepcja przedsięwzięcia uzyskała w miarę stabilną formę, jest to najlepszy moment, aby deweloper odpowiedział sobie na zasadnicze pytanie - ile będzie kosztować cała budowa? I dopiero wtedy...

Ujawnienie ogłoszenia upadłości w księdze wieczystej

Piotr Siciński

Wpisy do księgi wieczystej dotyczące upadłości lub układu mają charakter szczególny, albowiem dotyczą samej nieruchomości jedynie pośrednio. Jednakże ten fakt nie może stanowić negatywnej przesłanki...