Nieruchomości / Artykuły

Odpowiedzialność wynajmującego za wady prawne lokalu

Grzegorz J. Tyliński

Należy opowiedzieć się za dopuszczalnością stosowania do oceny odpowiedzialności wynajmującego - w drodze analogii - przepisów dotyczących odpowiedzialności sprzedającego za wady prawne rzeczy...

Bez dachu

Jola Workowska

Zgodnie z obowiązującym do listopada 1994 r. Prawem lokalowym właściciel mieszkania (spółdzielnia, gmina, zakład pracy itd.) nie mógł wyrzucić nikogo na bruk. Zmieniła to dopiero ustawa o najmie...

Wycena zabytków

Łucja Wierzycka

Polski rynek nieruchomości zabytkowych rozwija się i rośnie zapotrzebowanie na ich profesjonalną wycenę. W drugiej połowie czerwca, w dniach 17-19.6.1999 r., rzeczoznawcy majątkowi z całego kraju i...

Opodatkowanie nieruchomości w obrocie międzynarodowym

Józef Banach

Systemy podatkowe zdecydowanej większości państw, w tym również polskie prawo podatkowe, przy opodatkowaniu dochodu z majątku nieruchomego osiąganego przez osoby nie mające w Polsce miejsca...

Przewodnik po operacie szacunkowym

Łucja Wierzycka

Przepisy prawa i standardy zawodowe szczegółowo określają treść i zasady sporządzania dokumentu, w którym rzeczoznawca majątkowy przedstawia opinię o wartości nieruchomości. Operat szacunkowy to nazwa...

Regulacje prawne dotyczące nabywania nieruchomości w Danii

Małgorzata Kutyła

Jednym z najistotniejszych problemów w dziedzinie nieruchomości, przed którym stanęła Polska kandydując do Unii Europejskiej, jest kwestia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Okazuje się, że...