Nieruchomości / Artykuły

Mieszkalnictwo - co nowego?

Michał Socha

W kilku ostatnich numerach “Nieruchomości” analizowałem sytua-cję krajowego rynku mieszkaniowego. Jako, że miałem przyjemność być wykładowcą na konferencji Polski Rynek Nieruchomości w Międzyzdrojach,...

Nieruchomości poniemieckie

Mirosław Gdesz

Niniejszy artykułu jest próbą przedstawienia zagadnień związanych z nieruchomościami poniemieckimi, a w szczególności z regulowaniem stanu prawnego takich nieruchomości przez podmioty publicznoprawne....

Z Internetem na Marsa

Wojciech Prochowski, Robert Wojciechowicz

W biznesie powoli zaczyna brakować miejsca dla indywidualistów. Klient coraz więcej oczekuje, a firmy chcące temu sprostać muszą się rozwijać. Dotyczy to również pośredników w obrocie...

Zaliczki, przedpłaty i zadatki na poczet robót budowlanych

Zdzisław Modzelewski

Zaliczka na poczet usług budowlanych podlega innym regułom niż zaliczka wypłacona na poczet innych usług podlegających podatkowi VAT. Problem, jaki się pojawia w przypadku opodatkowania podatkiem od...

Sprzedaż nieruchomości przez Skarb Państwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy zbywania w drodze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

Wzrost wartości nieruchomości

Jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, ze zm.), pobiera się również w przypadku zbycia części nieruchomości,...