Nieruchomości / Artykuły

Samowola budowlana a ulga mieszkaniowa

Stella Brzeszczyńska

Brak wymaganego pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia podjęcia robót budowlanych powoduje, iż wydatki poniesione przez podatnika, a przeznaczone na wykonanie robót budowlanych nie mogą być...

Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości stanowiącej własność gminy, powiatu, województwa i Skarbu Państwa w ramach przepisów...

Zawieszenie postępowania

Przepis art. 45 ust. 2 ustawy z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 ze zm.) przewiduje, że dla obszarów, w stosunku do których nastąpiło ogłoszenie o przystąpieniu do...

Wniosek o ponowne wydanie decyzji

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana w trybie art. 42 ustawy z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym powinna określać warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu...

Odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych

Katarzyna Golat

Samowolne niespełnienie wymagań techniczno-budowlanych skutkuje odmową wydania pozwolenia na budowę, a jeżeli nastąpiło ono już w trakcie budowy - organ administracji budowlanej wyda nakaz rozbiórki...

Marina City - czyli jak zarządzają nieruchomością inni

Lidia Henclewska

Często zastanawiamy się nad jakąś inwestycją, porównując ją z inną. Zarządcy nieruchomości najczęściej czynią takie analizy w odniesieniu do nieruchomości i różnych sposobów ich użytkowania. Dochodzą...

Wielkość nieruchomości, a wartość nieruchomości

Łucja Wierzycka

Zawsze sprzedając więcej - “hurtowo”- sprzedaje się taniej. Ta zasada sprawdza się w przypadku każdego handlu i nieruchomości nie są tutaj wyjątkiem. Wyższy popyt podwyższa cenę i wartość. I...