Nieruchomości / Artykuły

Umowy cywilno- prawne a ich skutki podatkowe

Piotr Ratajew

Uwzględnienie przez urząd skarbowy przyczyn obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości jest uzależnione od dobrej woli urzędników. Bardzo dziękuję Panu Lesławowi Myczkowskiemu za wnikliwą lekturę mojego...

System Oferowania Wielokrotnego - czyli MLS po polsku

Dariusz Lelek

Od dłuższego już czasu trwają prace kilku producentów oprogramowania dla pośredników nad jednolitym systemem do obsługi biur nieruchomości. Ma on pozwolić na jednoczesną pracę grupy pośredników w...

Ochrona wynajmującego w trakcie trwania najmu

Grzegorz J. Tyliński

Stosunek najmu lokalu rodzi po stronie wynajmującego szereg uprawnień. W trakcie trwania tego stosunku na plan pierwszy wysuwają się jednak dwa z nich: wynajmujący może domagać się od najemcy zapłaty...

Zmiany w projekcie budowlanym

Katarzyna Golat

W trakcie realizacji projektu architektoniczno-budowlanego wystąpić może konieczność modyfikacji dostosowania ustalonych już i zatwierdzonych urzędowo zamierzeń projektowych, np. z powodu zmiany...

Podatek od wartości nieruchomości

Łucja Wierzycka

Wszyscy będą go płacili, a więc wszyscy są mu przeciwni, a tymczasem podatek od wartości nieruchomości ma wiele zalet i jeżeli tylko zostanie starannie przygotowany i wprowadzony może okazać się...