Nieruchomości / Artykuły

Przetarg na nieruchomości Skarbu Państwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przeniesienie prawa własności lub ustanowienie użytkowania...

Budowa na granicy

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis rozporządzenia wykonawczego przewidujący wydanie postanowienia zezwalającego na budowę przy granicy nieruchomości bez zgody sąsiada jest sprzeczny z ustawą z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane...

Ubezpieczenie budynków i budowli przed rozpoczęciem budowy

Izabela Pawlak

Towarzystwa ubezpieczeniowe w ostatnich kilku latach znacznie wzbogaciły swoją ofertę objęcia ochroną ubezpieczeniową prac, sprzętu i materiałów stanowiących elementy kontraktów budowlano-montażowych....

Separacja a prawo do lokalu

Grzegorz J. Tyliński

Przepisy ustawy z 21.5.1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 52, poz. 532; dalej jako ZmKROU)...

Aport a ulga inwestycyjna

Stella Brzeszczyńska

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego rodzi różnorakie skutki podatkowe, zarówno w podatku od towarów i usług, jak i w podatkach dochodowych. Poniższy artykuł jest próbą zanalizowania “losów”...