Nieruchomości / Artykuły

Sytuacja prawna osoby budującej mieszkanie w spółdzielni

Lesław Myczkowski

Ponieważ budowa obiektów spółdzielczych stanowi wspólne przedsięwzięcie ogółu członków lub członków objętych określonym zadaniem inwestycyjnym, są oni z mocy prawa obowiązani do pokrycia wszystkich...

Pracownicze ogródki działkowe

Łucja Korózs

Społeczny cel regulacji prawnych przesądził niewątpliwie o tym, iż ogrody działkowe zostały uznane za urządzenia użyteczności publicznej. W Polsce powojennej pracownicze ogrody działkowe zostały...

Prawo właściciela do wyceny

Łucja Wierzycka

Podczas rokowań o nabycie nieruchomości każda ze stron przedstawia swoją wycenę tej samej nieruchomości i nie ma w tym nic niezwykłego, jeżeli obie wyceny się różnią. Inny jest bowiem punkt widzenia i...

Opodatkowania nieruchomości podatkiem leśnym

Rafał Golat

W porównaniu z VAT-em czy podatkiem dochodowym podatek leśny nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Uważany jest za podatek o drugorzędnym znaczeniu. Tymczasem warto poświęcić mu więcej uwagi. Poza...

Podatek rolny a wielkość nieruchomości

Joanna Bogusławska-Klejment

“Grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa już istniejącego, podlegają okresowemu zwolnieniu od...

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Bernard Chazan

Rozwiązanie stosunku najmu może nastąpić na kilka różnych sposobów. Najważniejsze z nich to: wypowiedzenie umowy przez najemcę lub wynajmującego, jeżeli umowa została zawarta na czas nie określony,...