Nieruchomości / Artykuły

Bez podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

specjalista w Biurze Orzecznictwa NSA Omówiona poniżej uchwała NSA w Warszawie z 5.11.2001 r. jest niezwykle istotna zarówno z uwagi na interpretację zagadnienia zwolnienia podatkowego w podatku od...

"Wycena" umowy o dzieło, cz. I

Adam Eliasiewicz

Późną jesienią ubiegłego roku Koledzy z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości sprowokowali i zainspirowali środowiska związane z gospodarką i obsługą rynku nieruchomościowego w Polsce do odpowiedzi...

Nieruchomość komercyjna i jej miejsce

Dariusz Trojanowski

W działalności na rynku nieruchomości staram się łączyć teorię z praktyką. Jednakże czasami napotykam na zasadnicze rozbieżności pomiędzy tym, co przedstawiają podręczniki, a tym, co prezentuje...

Dochodzenie roszczeń względem najemcy lokalu użytkowego

Grzegorz J. Tyliński

Umowa najmu lokalu użytkowego powinna zostać tak skonstruowana, aby obie jej strony miały możliwość realizacji swoich celów, jak również zabezpieczenie interesów. Po stronie wynajmującego celem takim...

Kupujemy nieruchomość w Europie - cz. I

Filip Hartwich

Państwa UE z istniejącymi ograniczeniami Gdzie w Europie najłatwiej jest kupić nieruchomość? A które z państw lepiej jest unikać pod tym względem? Niniejszy artykuł postara się dać odpowiedź na...

"Wieczysty ból"

Łucja Wierzycka

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów budzi coraz więcej kontrowersji. W ostatnim czasie temat aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów jest już stale...