Nieruchomości / Artykuły

Spłata ciężaru realnego jako należności Skarbu Państwa

Marcin Świtka

Nadanie gruntów w trybie reformy rolnej następowało na podstawie dekretu PKWN z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 3, poz. 13 ze zm.). Na jego podstawie gminne komisje reformy...

Autostrady a rozgraniczenie nieruchomości

Małgorzata Malewska, Łucja Korózs

Budowa autostrad w Polsce jest nieustającym wyzwaniem gospodarczym. Tranzytowe położenie Polski, zwłaszcza od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej powoduje zwielokrotnienie tych potrzeb....

Opodatkowanie podatkiem VAT budynków - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU) zawiera szereg szczególnych regulacji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. Dotyczą one...

Pośrednik to nie „pokazywacz”

Adam Henclewski

Problem właściwego sprecyzowania zakresu usługi pośrednictwa jest tematem nie nowym, chociaż ciągle aktualnym i bodaj najważniejszym z punktu widzenia rozwoju zawodu. Usługa pośrednictwa w obrocie...