Nieruchomości / Artykuły

Pozwolenie na budowę

Helena Kisilowska

Obiekty szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogące pogorszyć stan środowiska - wymagają pozwolenia na budowę. Artykuł 28 ustawy z 7.7.1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 4l4 ze zm.; dalej...

Kawalerka po babci

Joanna Bogusławska-Klejment

Wyrok Sądu Najwyższego nie przesądził, iż wynajmowanie lokali mieszkalnych jest niewątpliwie działalnością gospodarczą, a więc i nie stwierdził jednoznacznie, jaki wpływ ten rodzaj aktywności ma na...

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Bernard Chazan, Jacek Sobczak

Właściciele powinni mieć świadomość tego, że prawo kontroli działalności zarządu służy na podstawie art. 29 ust. 3 WłLokU każdemu właścicielowi niezależnie od wielkości udziału, którym dysponuje w...

Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości

Joanna Bogusławska-Klejment

Naturalne samosiewy drzew i krzewów nie są drzewami i krzewami posadzonymi tymczasowo w rozumieniu art. 86d ust. 1 pkt 8 ustawy z 31.1.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Uchwała (7) NSA...

Podatek od wartości nieruchomości bez wyceny?

Łucja Wierzycka

Na konferencji w Krakowie na temat opodatkowania nieruchomości Ministerstwo Finansów przedstawiło aktualną wizję reformy tego podatku w Polsce. Pojawiają się wątpliwości, czy podatek ten będzie...