Nieruchomości / Artykuły

Reprywatyzacja nieruchomości ziemskich

Łucja Korózs

Prace nad ustawą o reprywatyzacji nieruchomości oraz rekompensatach trwają nadal, a termin uchwalenia tej ustawy jest wciąż nieznany. Ostatni projekt ustawy (patrz “Nieruchomości” Nr 2/1998 i Nr...

Mienie wojewódzkie oraz sposoby jego nabycia

Sławomir Pyźlak

Z dniem 1.1.1999 r. rozpoczęły swoją działalność nowe podmioty publicznoprawne samorządu terytorialnego - powiaty oraz województwa samorządowe. Funkcjonowanie tych podmiotów, a w szczególności...

Polski Rynek Nieruchomości - ocena “na gorąco”

Michał Socha

Firma Unikat Promocja Media przyzwyczaiła nas do tego, że jej konferencje stanowią na rynku zjawisko, nie mające znaczących konkurentów. W dniach 26-28 czerwca br. w Międzyzdrojach odbyła się...

Nieruchomości zabytkowe

Rafał Golat

Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze spadku, przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej, zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza...

Przekazywanie mienia przez Skarb Państwa miastom i powiatom

Sławomir Pyźlak

wieczystej. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.2.1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z...

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy funkcjonowania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, unormowanego przepisami ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz....