Nieruchomości / Artykuły

Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, cz. III

Wojciech Nurek

Zmiana sposobu postrzegania roli wartości nieruchomości w procesach decyzyjnych Należy dążyć do zmiany sposobu postrzegania wartości przez zleceniodawców. Podkreślając, że wartość to nie to samo co...

Zapach pieniędzy

Jacek Szopiński

Zapowiada się ostra walka o powstanie nowej korporacji zawodowej, licencjonowanych audytorów energetycznych, których misją byłoby wydawanie świadectw energetycznych dla budynków. A że ilość budynków w...

Odpowiedzialność solidarna w umowie o roboty budowlane

Maciej Bielecki

Z punktu widzenia inwestora solidarna odpowiedzialność oznacza, że podwykonawca, który nie uzyskał w terminie umówionego wynagrodzenia, może domagać się zapłaty wprost od inwestora (np. gdy generalny...

Pułapki członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Agnieszka Janas

Spółdzielnie mieszkaniowe miały stworzyć możliwości zdobycia własnego kąta dla osób mniej zamożnych. Tymczasem przyniosły bankructwo swoim członkom. Mieszkanie w Polsce to nie tylko miejsce, gdzie...