Nieruchomości / Artykuły

"Wycena" umowy o dzieło, cz. II

Adam Eliasiewicz

W części drugiej artykułu omawiającego poszczególne składniki cywilnoprawne umowy o dzieło, prezentuję wszystkie pozostałe przepisy KC dotyczące tej tematyki. Komentarzem opatrzone zostały natomiast...

Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości

Lidia Henclewska

Zarządzanie nieruchomościami istniało już na bardzo wczesnym etapie rozwoju naszej cywilizacji. W Polsce z reguły wywodzimy genezę zawodu z roli rządcy w majątkach ziemskich. Rewolucja przemysłowa i...

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - Regulamin porządku domowego

Maciej Tertelis

Dodatek specjalny do numeru 5/2002 Nieruchomości C.H. Beck. Zawiera wzór Regulaminu porządku domowego oraz odpowiedź eksperta na pytanie: Na czym polega własność spółdzielcza i czym różni się ona od...

Zakup nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Zaczynamy na łamach “Nieruchomości C.H. Beck” publikację nowego cyklu artykułów, poświęconego prawnym i podatkowym związkom, jakimi nasze ustawodawstwo związało firmę i nieruchomość. Bez względu...

Zaliczki na lokale mieszkalne - 0 czy 7%?

Zdzisław Modzelewski

Propozycje rządowe wprowadzenia stawki 22% podatku VAT na sprzedaż nowo wybudowanych lokali mieszkalnych zakończyły się tylko częściowym "sukcesem" - wprowadzono stawkę 7%. Zmiana ta weszła w życie z...

Podatek od nieruchomości od NBP

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: “działalność gospodarcza” o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 5.1.1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r....

Rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem

Aleksander Fiutowski

Wartość rynkową skupowanych "papierów zabużańskich" należy aktualizować okresowo (np. co rok) lub w miarę wyczerpywania się podaży. Należy się spodziewać, że z upływem czasu wartość rynkowa papierów...