Nieruchomości / Artykuły

Rejestr nieruchomości

Włodzimierz Kunach

Sprawa dobrego i szybkiego doprowadzenia do stworzenia przejrzystego rejestru nieruchomości leży wyłącznie w interesie samorządów. Słowo “kataster” ma swoje głębokie korzenie historyczne. Znane było...

Gminny zasób nieruchomości

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy funkcjonowania gminnego zasobu nieruchomości, unormowanego przepisami ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze...

Emisja hałasu z nieruchomości sąsiedniej

Decyzja o dopuszczalnej emisji hałasu może być zmieniona tylko za zgodą strony (stron) i to nie tylko tej strony, z której działalnością wiąże się emisja hałasu, ale również tych stron, na których...

TBS - forma działalności gospodarczej

Grzegorz J. Tyliński

Praktyka pobierania od potencjalnych najemców “kaucji” przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego sprawia, iż w praktyce najemcy ci współuczestniczą w kosztach budowy lokalu, co w świetle ustawy z...

Uwłaszczenie po zmianach

Joanna Bogusławska - Klejment

Z przykrością należy stwierdzić, iż ustawy uwłaszczeniowej z 4.9.1997 r. nie można zaliczyć do szczytowych osiągnięć polskiej legislacji. Z dniem 1.1.1998 r. weszła w życie ustawa z 4.9.1997 r. o...

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej cz. II

Katarzyna Golat

Zwolnienie od opłat odkreślonego w ustawie obszaru gruntu rolnego lub leśnego przeznaczonego pod budowę, nie oznacza automatycznego zwolnienia od obowiązku jego wyłączenia. Dość niskie ceny gruntów...