Nieruchomości / Artykuły

Pozwolenia budowlane - decyzja WZiZT

Tadeusz Bogdan Babiel

Problematykę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz udzielania pozwolenia na budowę omawia, przygotowywana właśnie do publikacji przez Wydawnictwo C.H. BECK, książka ze znanej już...

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych oraz przejętych na podstawie innych tytułów prawnych, prowadzonego na podstawie ustawy z 21.8.1997...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością cz. III

Jan Krzysztof Pięta

W poprzednim odcinku zakończyliśmy nasze rozważania konkluzją, że osoba pisząca plan zarządzania w pierwszym rzędzie musi poznać cele właściciela związane z nieruchomością będącą przedmiotem tego...

Marketing nieruchomości

Janusz Lipiński

Marketing nieruchomości to zespół czynności, których celem jest osiągnięcie oczekiwanej pozycji rynkowej (opanowanie konkretnego segmentu rynku docelowego) i zapewnienie planowanego zwrotu finansowego...