Nieruchomości / Artykuły

Podział nieruchomości

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowania administracyjnego o podział nieruchomości na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741; dalej...

Ulga budowlana

Piotr Ratajew

W myśl reguły ustalonej w art. 27a ust. 3 PDOFizU kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć za rok podatkowy 19% poniesionych wydatków, jednak odliczenie od podatku nie może...

Hipermarkety - rynek przyszłości

Klaudia Woźniak

Polska z około 970 tys. punktów sprzedaży detalicznej reprezentuje model rynku o silnym rozproszeniu, szczególnie w porównaniu do Europy Zachodniej Z prawie 39 milionową liczbą ludności, Polska jest...

Najem i użyczenie - skutki podatkowe

Stella Brzeszczyńska

Zawarcie przez strony, zamiast faktycznej umowy najmu, fikcyjnej umowy użyczenia ze względu na ewentualną ucieczkę od fiskusa jest złudne Biura obrotu nieruchomościami, obok głównego nurtu swojej...

Jawność formalna ksiąg wieczystych. Przepisy i praktyka

Sławomir Chmielewski

Odkąd obrót nieruchomościami przybrał znacznie na sile, wydziały ksiąg wieczystych nie dają sobie rady z ogromnym napływem wniosków o dokonanie wpisów i o założenie nowych ksiąg wieczystych...

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Helena Kisilowska

Nie wolno łączyć funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja. Zgodnie z ustawą z 7.7.1997 r - Prawo...