Nieruchomości / Artykuły

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub będących w jego użytkowaniu wieczystym, na zasadach określonych w...

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemców cz. I

Edyta Gorgoń

Zagadnienie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce jest zagadnieniem złożonym, choć nie zajmuje ono dużo miejsca w naszej doktrynie prawniczej. Łatwo zauważyć, że chętniej ten temat...

Centra handlowe - analiza lokalizacji

Grzegorz Chmielak

“Siła przyciągania” między dwoma centrami handlowymi jest wprost proporcjonalna do ich atrakcyjności, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. W ostatnich latach obserwujemy...

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Grzegorz J. Tyliński

Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu...

Healey & Baker o nieruchomościach komercyjnych

Katarzyna Michnikowska, Iwona Kamysz

Czynsze mimo spadku nie wynoszą 20 USD/mkw. w biurowcach klasy A, a umowy najmu podpisywane są na poziomie 30-35 USD/mkw. Naszym zamiarem nie jest polemizowanie z jakimikolwiek poglądami na temat...

Prawo spółdzielcze w Trybunale Konstytucyjnym

Lesław Myczkowski

Na tle przedstawionego orzeczenia dotyczącego art. 228 Prawa spółdzielczego oraz zarysu uprawnień i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nasuwają się pytania, na które dopiero praktyka i...

Nieruchomości opuszczone

Mirosław Gdesz

Problemy, jakie wciąż powoduje regulowanie stanu prawnego nieruchomości opuszczonych w czasie wojny, stawia przed sądami oraz organami administracji publicznej konieczność sięgnięcia do aktów prawnych...