Nieruchomości / Artykuły

Prawo do miejsca postojowego, cz. I

Piotr Siciński

Urbanistyczny rozwój wielkich miast w powiązaniu z rozwojem motoryzacji stwarza wiele problemów tym istotniejszych, że wyjątkowo dobitnie wpływających na jakość naszego codziennego życia. Jednym z...

"Duża ulga budowlana" - podsumowania

Stefan Giziński

Niewątpliwie najbardziej atrakcyjną spośród ulg podatkowych, bo umożliwiającą znaczące pomniejszenie należnego podatku, była ulga podatkowa zwana dużą ulgą budowlaną, do której upoważniał art. 27a...

Leasing budynków i gruntów, cz. II

Stella Brzeszczyńska

Dla finansującego przychód ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych może być równy cenie określonej w umowie sprzedaży, także wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich...

Doradca rynku nieruchomości - nowa jakość

Szymon Sędek

Rynek nieruchomości co pewien czas stwarza nowe wyzwania dla ludzi, którzy na nim funkcjonują. Jednym ze szczególnych zadań jest odpowiadanie na potrzeby klientów w zakresie nie istniejących dotąd...