Nieruchomości / Artykuły

Kataster i wycena, a potem - podatek

Łucja Wierzycka

W styczniu w Warszawie odbyły się seminaria, na których poinformowano o zamiarach wprowadzenia także w Polsce, funkcjonującego w wielu krajach świata, podatku od wartości nieruchomości. W dniach...

Nieruchomość w spółce z o.o.

Małgorzata Kutyła

Wobec ogromnego zainteresowania, jakim cieszy się forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, problematyka obejmowania udziałów w tego typu spółce w zamian za wkłady niepieniężne, tzw. aporty, jest...

Samowola budowlana po orzeczeniu TK

Piotr Ciszewski

Zwalczanie samowoli budowlanej powinno stanowić przedmiot dużej aktywności organów nadzoru budowlanego, a prawo powinno dostarczyć w tym celu odpowiednich środków prawnych. Samowola budowlana oznacza...

Działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości

Rafał Golat

Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii na gruncie podatku od nieruchomości, uregulowanego w ramach ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.; dalej PLokU),...

Scalanie i podział nieruchomości

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowania mającego na celu scalenie i podział nieruchomości, na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz....