Nieruchomości / Artykuły

Strategie wykorzystania modeli leasingu zwrotnego nieruchomości

Aleksander Jankowski

Decyzje dotyczące nieruchomości powinny być ściśle powiązane z ogólną strategią przedsiębiorstwa. Osiąganie korzyści z inwestycji w nieruchomości nie musi wprost wynikać z faktu ich posiadania....

Umowa przedwstępna a prawo do ulgi na zakup gruntu

Grzegorz Kaptur

Zalety umowy przedwstępnej ilustruje przykład podatnika, który w grudniu chce ponieść wydatki na zakup gruntu, a ze względu na krótki okres czasu strony nie są w stanie dopełnić wszystkich formalności...

Majątek i rzeczoznawcy majątkowi

Łucja Wierzycka

Nieruchomość, majątek i mienie to nie są pojęcia tożsame. Nazwa zawodu "rzeczoznawca majątkowy" ma stricte cywilistyczny rodowód, który dobrze ją tłumaczy. Wycena nieruchomości związana jest z...