Nieruchomości / Artykuły

Zabezpieczenie kredytów mieszkaniowych

Romana Troicka-Sosińska

Każdy właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z hipoteki pod rygorem wszczęcia egzekucji z nieruchomości. A ktualnie na rynku...

Jak nie szacować nieruchomości rolnych

Łucja Wierzycka

Aby przezwyciężyć trudności z wyceną nieruchomości rolnych stworzono proste stawki szacunkowe gruntu, ale otrzymana w ten sposób cena wcale nie oddaje wartości gruntu. Nie powinno się zatem uważać...

Umowy cywilno- prawne a ich skutki podatkowe

Piotr Ratajew

Uwzględnienie przez urząd skarbowy przyczyn obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości jest uzależnione od dobrej woli urzędników. Bardzo dziękuję Panu Lesławowi Myczkowskiemu za wnikliwą lekturę mojego...

System Oferowania Wielokrotnego - czyli MLS po polsku

Dariusz Lelek

Od dłuższego już czasu trwają prace kilku producentów oprogramowania dla pośredników nad jednolitym systemem do obsługi biur nieruchomości. Ma on pozwolić na jednoczesną pracę grupy pośredników w...