Nieruchomości / Artykuły

Rozbiórka "altany"

Alicja Plucińska-Filipowicz

Zrealizowane na terenie pracowniczego ogrodu działkowego obiekty budowlane, poza zwolnionymi ustawą od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, podlegają rygorom określonym w Prawie budowlanym,...

W opinii biegłego - niewykonanie umowy w terminie

Andrzej Słodki

Bez wątpienia można uznać, że opinie sądowe są jednymi z trudniejszych i bardziej pracochłonnych opracowań, a wystąpienia biegłego przed sądem są doskonałym egzaminem dla biegłego, uczące pokory wobec...

Obrót nieruchomościami w świetle przepisów o VAT i KC

Beata Rogalska

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jest możliwe tylko wówczas, gdy zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie późniejszym niż wystawienie faktury. Z godnie z art. 4 pkt...

Niedozwolone postanowienia w umowie zawartej z deweloperem

Grzegorz Kaptur

Praktyka pokazuje, że klient firmy deweloperskiej jest stroną ogólnie słabszą na rynku w stosunku do znacznie silniejszego ekonomicznie i organizacyjnie sprzedawcy czy usługodawcy, a zaślepiony...

Nieruchomości handlowe w mieście

Janusz Lipiński

W centrum handlowym ludzie czują się przeważnie bezpiecznie, jest czysto, widno; wszystko ma zachęcać do niczym nie skrępowanej konsumpcji. Gołym okiem widać, jak znaczący wpływ na ich strukturę,...

Na Nowy Rok na Barani Skok

Maria Chruścielewska

Minęło pierwsze 31 dni 2001 roku - pierwszego, w którym wszyscy oswajaliśmy się z myślą o przemijaniu i tworzeniu. A teraz, gdy ni to jesień, ni to zima otacza nas szarością mgieł, deszczami...

Nowe zasady użytkowania zabytków nieruchomych

Rafał Golat

Z początkiem listopada 2000 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6.9.2000 r. w sprawie warunków wykorzystywania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz...