Nieruchomości / Artykuły

WRU czy WRA?

Łucja Wierzycka

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) zwykle różna od wartości rynkowej dla alternatywnego sposobu użytkowania (WRA) może być powodem wielu nieporozumień wokół wartości...

Kształty wiedzy

Maria Chruścielewska

Śnieżnej zimy nie było, ale i tak zaskoczyła nas aura - spadkami temperatur, lodowicą na zmianę z ociepleniem, nim nadeszła wiosna, czyli odrodzenie. Takiego odrodzenia w stołecznej architekturze...

Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w 2001 r.

Zdzisław Modzelewski

W związku z licznymi zapytaniami naszych Czytelników - pośredników w obrocie nieruchomościami - dotyczącymi zwolnienia usług pośrednictwa z podatku od towaru i usług VAT przestawiamy opinię fachowca w...

Postępowanie przetargowe - cz. I

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowania przetargowego na zbycie nieruchomości (przeniesienie prawa własności lub ustanowienie użytkowania wieczystego) stanowiącej własność...

Nieruchomość jako źródło dochodów gminy

Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman

Niniejsze opracowanie porusza problem nieruchomości jako źródła dochodów gmin. Podjęto w nim próbę zestawienia dochodów uzyskiwanych przez gminy z nieruchomości stanowiących ich własność oraz dochodów...