Nieruchomości / Artykuły

Przeniesienie pozwolenia budowlanego

Tadeusz Bogdan Babiel

Przeniesienie pozwolenia na budowę dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy budowa objęta decyzją nie została jeszcze zakończona. Stosunek administracyjnoprawny, w odróżnieniu od stosunku cywilnoprawnego,...

Zasoby nieruchomości publicznych - cz. II

Marian Wolanin

Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę,...

Wielkie zabieranie

Adam Henclewski

Celem tego artykułu jest podjęcie polemiki z artykułem “Zbyszka Pośrednika” pt. Wielkie oddawanie (Nieruchomości C. H. Beck Nr 6/2000). Wydawało mi się niemożliwe do tej pory, aby w Polsce,...

Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Jacek Sobczak, Iwona Krzekotowska-Olszewska, Iwona Krzekotowska

Znajdujemy się w przeddzień wejścia w życie całkowicie nowej ustawy regulującej kompleksowo problematykę spółdzielczości mieszkaniowej. Skończyły się już prace parlamentarne nad projektem nowej ustawy...

Podatek od nieruchomości w 2001 r.

Leonard Ete, Leonard Etel

Obowiązujący obecnie system podatków obciążających nieruchomości jest przestarzały, bazuje na rozwiązaniach, które zaczęły w Polsce obowiązywać w latach 60. i 70. W tym roku nie udało się...

Egzekucja z nieruchomości - cz. I

Leszek Guzek

Egzekucja z nieruchomości zobowiązanego może być stosowana wówczas, gdy egzekucja administracyjna należności pieniężnych przez zastosowanie innych środków egzekucyjnych nie może być przeprowadzona lub...