Nieruchomości / Artykuły

Przedawnienie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Łucja Korózs, Daniela Kozłowska

Truizmem prawnym jest, iż prawo podmiotowe - bez względu na to, co jest jego źródłem - można utracić wskutek dawności, tj. przedawnienia albo upływu terminu zawitego, jedynie wówczas, gdy tak stanowi...

Czy grunty mają średnie ceny?

Łucja Wierzycka

Reforma opodatkowania nieruchomości może rozpocząć się od ustalenia stref opodatkowania dla gruntów. Jednak obok licznych argumentów za przyjęciem takiego rozwiązania, jest także bardzo wiele...

Strategie wykorzystania modeli leasingu zwrotnego nieruchomości

Aleksander Jankowski

Decyzje dotyczące nieruchomości powinny być ściśle powiązane z ogólną strategią przedsiębiorstwa. Osiąganie korzyści z inwestycji w nieruchomości nie musi wprost wynikać z faktu ich posiadania....

Umowa przedwstępna a prawo do ulgi na zakup gruntu

Grzegorz Kaptur

Zalety umowy przedwstępnej ilustruje przykład podatnika, który w grudniu chce ponieść wydatki na zakup gruntu, a ze względu na krótki okres czasu strony nie są w stanie dopełnić wszystkich formalności...