Nieruchomości / Artykuły

Kłopotliwe użytkowanie wieczyste

Łucja Wierzycka

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.4.2000 r. stał się znaczącym wydarzeniem i ożywił dyskusje nad instytucją użytkowania wieczystego. Przesądził także, że nie będzie ono znikać z polskiego pejzażu...

Wpis ujawniający wszczęcie egzekucji - cz. II

Piotr Siciński

Po okresie półwiecza, w którym rola egzekucji znacznie zmalała, a egzekucję poprzez zarząd przymusowy uznano za zupełnie zdezaktualizowaną w warunkach ustrojowych Polski Ludowej, obecnie egzekucja z...

Nowy podatek od czynności cywilnoprawnych

Grzegorz Kaptur

Wszystko wskazuje, że począwszy od 1.1.2001 r. obowiązywać będzie nowy akt prawny, regulujący opodatkowanie czynności cywilnoprawnych, w tym także związanych z szeroko rozumianym obrotem...

Czynsze regulowane - dla kogo i od kiedy?

Łucja Korózs, Daniela Kozłowska

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ustawa o najmie lokali mieszkalnych zrzuciła na właścicieli budynków główny ciężar ofiar, jakie społeczeństwo musi ponieść na rzecz najemców. Czynsze regulowane dla...

Wpis ujawniający wszczęcie egzekucji - cz. I

Piotr Siciński

Dokonany przez Mazowiecką Kasę Chorych zakup lokalu w warszawskim budynku “Coloseum” zwrócił powszechną uwagę na skutki wszczęcia egzekucji w stosunku do nieruchomości, a w szczególności ustalenie...

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Tadeusz Bogdan Babiel

Kompetencja do orzekania o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest środkiem o dużym stopniu dolegliwości. Orzeczenie kary zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej jest w istocie...