Nieruchomości / Artykuły

Posiadacz lokalu nie jest podatnikiem

Ewa Radziszewska 2

Posiadacz lokalu nie wyodrębnionego prawnie, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości na podstawie art. 2...

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ cz. IX

Maciej Tertelis, Dorota Sowińska-Kobelak, Joanna Tylińska, Jan Krzysztof Pięta

Dodatek specjalny do numeru 12/2001 Nieruchomości C.H. Beck. Zawiera następujące artykuły: 1. Skutki wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów dla praktyki zarządzania nieruchomościami cz. I -...

Rozbiórka ogrodzenia

Alicja Plucińska-Filipowicz

Orzekając o rozbiórce ogrodzenia organ nadzoru budowlanego ma obowiązek szczegółowo ustalić datę budowy ogrodzenia oraz miejsce jego realizacji, a także krąg podmiotów mających w sprawie interes...

Jakość dialogu deweloper - władze miasta

Janusz Lipiński

W miastach-metropoliach pełniących rolę centrów regionalnych, deweloperzy dużych kompleksów mających znaczący wpływ na rozwój tkanki urbanistycznej, stają przed koniecznością ścisłej współpracy z...

Obrót nieruchomościami a podatek VAT

Leszek Guzek

Faktura dokumentująca nabycie nieruchomości może być wystawiona wyłącznie po sporządzeniu aktu notarialnego, a nie przed datą jego sporządzenia. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości wystawiona...