Nieruchomości / Artykuły

Zawód pośrednik 2000

Krzysztof Wojsa

Od 1.1.2000 r. obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie wykonywania działalności zawodowej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wynikają one z nowelizacji ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce...

Wartość rynkowa, a wartość inwestycyjna nieruchomości

Lidia Henclewska

Wartość inwestycyjna to: wartość subiektywna, jaką w zależności od konkretnych wymagań, nieruchomość przedstawia dla danego inwestora, w odróżnieniu od wartości rynkowej, która nie zależy od osoby i...

Opodatkowanie zagranicznych funduszy nieruchomości

Sebastian Kuros

Jedną z najważniejszych kwestii warunkujących rozwój rynku nieruchomości jest kwestia finansowania. Wynika to z faktu, że wartość pojedynczego projektu jest po prostu bardzo duża. Brak należytych...

Decyzja - pozwolenie na budowę

Tadeusz Bogdan Babiel

W zeszłym miesiącu przedstawiłem opis ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie omówię pozwolenie na budowę, a więc decyzję, z której wynika prawo rozpoczęcia i prowadzenia budowy...

Gospodarka nieruchomościami województwa

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa samorządowego lub będących w jego użytkowaniu wieczystym, na zasadach...