Nieruchomości / Artykuły

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością cz. III

Jan Krzysztof Pięta

W poprzednim odcinku zakończyliśmy nasze rozważania konkluzją, że osoba pisząca plan zarządzania w pierwszym rzędzie musi poznać cele właściciela związane z nieruchomością będącą przedmiotem tego...

Marketing nieruchomości

Janusz Lipiński

Marketing nieruchomości to zespół czynności, których celem jest osiągnięcie oczekiwanej pozycji rynkowej (opanowanie konkretnego segmentu rynku docelowego) i zapewnienie planowanego zwrotu finansowego...

Kognicja NSA na tle spraw gruntów warszawskich

Łucja Korózs, Daniela Kozłowska

Rekompensaty za mienie przejęte na podstawie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. RP Nr 50, poz. 278), bądź jego reprywatyzacja - choć w...

Plan miejscowy i wycena

Łucja Wierzycka

Dokumenty planistyczne są wartościowym źródłem informacji, jeżeli są aktualne i nowoczesne, a takie dzisiaj dopiero tworzymy. Plan miejscowy dostarcza informacji o przeznaczeniu i zasadach...

Bazy danych na lokalnym rynku nieruchomości w Poznaniu

Janusz Andrzejewski

Na liście kontrahentów korzystających z bazy znajdowało się pod koniec 2000 r. ponad 100 jednostek - w tym rzeczoznawcy majątkowi, firmy związane z obsługą rynku nieruchomości oraz urzędy publiczne, a...