Nieruchomości / Artykuły

Tymczasowe drogi publiczne

Joanna Bogusławska-Klejment

W przypadku niezamieszczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym na podstawie przepisów ustawy z 12.7.1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, ze...

Opłaty adiacenckie

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje podstawowe elementy postępowań dotyczących ustalenia i pobrania opłat adiacenckich, prowadzonych na podstawie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U....

Egzekucja nakazu rozbiórki części obiektu

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przez “przymusową rozbiórkę budynku lub jego części” rozumieć należy niewątpliwie obowiązek orzeczony w decyzji wydanej na podstawie art. 48 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane. Jeżeli natomiast w...

Budynek jako towar używany - zwolnienie przedmiotowe od VAT

Anna Kamińska

Zwolnienie przedmiotowe towarów używanych od podatku VAT, dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W...

Wielkie oddawanie

Zbyszek Pośrednik

Celem tego artykułu nie jest krytyka następującego w Polsce procesu, lecz podanie kilku obserwacji z rynku nieruchomości, na którym nastała nowa moda - oddajemy to co socjalizm zagrabił przedwojennym...

Dziedziczenie mieszkań spółdzielczych

Lesław Myczkowski

Brak limitów czasowych i wszelkich sankcji za niedokonanie tzw. czynności zachowawczych może doprowadzić do tego, iż spadkobiercy nie podejmą żadnych działań zmierzających do wykazania swych praw i...