Nieruchomości / Artykuły

Spory o ogrodzenie bez udziału władzy

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepis § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r....

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością cz. II

Jan Krzysztof Pięta

W poprzednim miesiącu obiecałem dać odpowiedź na pytanie: co zawrzeć w poszczególnych częściach planu zarządzania? Pora dotrzymać słowa. Odpowiedź na pytanie o zawartość planu zarządzania z jednej...

Fabrica Commercium - czyli jak deweloper przygotowuje budowę

Janusz Lipiński

Kiedy koncepcja przedsięwzięcia uzyskała w miarę stabilną formę, jest to najlepszy moment, aby deweloper odpowiedział sobie na zasadnicze pytanie - ile będzie kosztować cała budowa? I dopiero wtedy...

Ujawnienie ogłoszenia upadłości w księdze wieczystej

Piotr Siciński

Wpisy do księgi wieczystej dotyczące upadłości lub układu mają charakter szczególny, albowiem dotyczą samej nieruchomości jedynie pośrednio. Jednakże ten fakt nie może stanowić negatywnej przesłanki...

Wycena nieruchomości

Marian Wolanin

Prezentowany schemat obrazuje elementy postępowania mającego na celu określenie wartości nieruchomości, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U....

Deweloper na rynku nieruchomości

Janusz Lipiński

Na poziomie zarządzania procesami przekształceń nieruchomości najważniejszą rolę odgrywa deweloper. To on jest zwykle twórcą idei, pomysłu i to on będzie go wprowadzał w życie, a zatem jego...