Nieruchomości / Artykuły

Czy ogrodzenie to urządzenie związane z budynkiem?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowił o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem co do zgodności przepisu § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki...

Zwrot VAT a budowa infrastruktury towarzyszącej

Anna Kamińska

Wykonawcy robót budowlano-montażowych realizujący obiekty budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej mają prawo do zwrotu podatku naliczonego na podstawie złożonego rozliczenia...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością

Jan Krzysztof Pięta

Jeden z moich przyjaciół, Amerykanin, który kilkakrotnie prowadził wykłady dla polskich zarządców nieruchomości i niejednokrotnie był w naszym kraju, wypowiedział zdanie, które utkwiło mi w pamięci....

Deweloper i architekt w jednym stoją domu...

Janusz Lipiński

Nowoczesny, profesjonalny projektant to taki, który nie tylko jest w stanie unieść organizacyjnie wieloetapowy, skomplikowany deweloperski proces dochodzenia do optymalnych rozwiązań w trakcie...

Zmiana dłużnika a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

Jako długi związane z własnością zbywanej nieruchomości nie powinny być także traktowane długi, które na tej nieruchomości zostały zabezpieczone hipotecznie. Przejęcie długu powinno mieć formę...

Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Łucja Wierzycka

Chociaż nie są przepisami prawa, a jedynie normami zawodowymi, ustawodawca wymaga, aby były przez wszystkich rzeczoznawców majątkowych przestrzegane pod rygorem odpowiedzialności zawodowej. Potrzeba...

Stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym

Stella Brzeszczyńska

Prawie każda transakcja na rynku nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT. Różnice dotyczą stawki podatku. Niektóre czynności objęte są stawką 0%, inne - 7%, pozostałe natomiast stawką 22%. Część...