Nieruchomości / Artykuły

Budynek jako towar używany - zwolnienie przedmiotowe od VAT

Anna Kamińska

Zwolnienie przedmiotowe towarów używanych od podatku VAT, dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W...

Wielkie oddawanie

Zbyszek Pośrednik

Celem tego artykułu nie jest krytyka następującego w Polsce procesu, lecz podanie kilku obserwacji z rynku nieruchomości, na którym nastała nowa moda - oddajemy to co socjalizm zagrabił przedwojennym...

Dziedziczenie mieszkań spółdzielczych

Lesław Myczkowski

Brak limitów czasowych i wszelkich sankcji za niedokonanie tzw. czynności zachowawczych może doprowadzić do tego, iż spadkobiercy nie podejmą żadnych działań zmierzających do wykazania swych praw i...

Nieruchomość - rzecz indywidualna

Łucja Wierzycka

Nieruchomości wycenia się, ponieważ są to rzeczy oznaczone co do tożsamości (in specie), w przeciwieństwie do rzeczy oznaczonych co do gatunku (in genere), których cenę wskazuje bezpośrednio rynek....

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Tadeusz Babiel

Użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem jest traktowane przez prawo budowlane jako obowiązek właściciela lub zarządcy, a naruszenie tego obowiązku jest naruszeniem prawa. Ustawa...

Iluzoryczne uprawnienie lokatorów mieszkań zakładowych

Zbigniew Czarnik

Artykuł 3 ustawy z 14.4.2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 39, poz. 442) jest prawniczym bełkotem. W...