Nieruchomości / Artykuły

Ubezpieczenie budynków i budowli przed rozpoczęciem budowy

Izabela Pawlak

Towarzystwa ubezpieczeniowe w ostatnich kilku latach znacznie wzbogaciły swoją ofertę objęcia ochroną ubezpieczeniową prac, sprzętu i materiałów stanowiących elementy kontraktów budowlano-montażowych....

Separacja a prawo do lokalu

Grzegorz J. Tyliński

Przepisy ustawy z 21.5.1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 52, poz. 532; dalej jako ZmKROU)...

Aport a ulga inwestycyjna

Stella Brzeszczyńska

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego rodzi różnorakie skutki podatkowe, zarówno w podatku od towarów i usług, jak i w podatkach dochodowych. Poniższy artykuł jest próbą zanalizowania “losów”...

"Wariacja" rynku

Zbyszek Pośrednik

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, który będzie usiłował “sprowadzić sprzedającego na ziemię”, podając realną wartość, jaką można uzyskać za sprzedawaną nieruchomość, jest z góry przegrany! Pozwolę...