Nieruchomości / Artykuły

Aport a ulga inwestycyjna

Stella Brzeszczyńska

Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego rodzi różnorakie skutki podatkowe, zarówno w podatku od towarów i usług, jak i w podatkach dochodowych. Poniższy artykuł jest próbą zanalizowania “losów”...

"Wariacja" rynku

Zbyszek Pośrednik

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, który będzie usiłował “sprowadzić sprzedającego na ziemię”, podając realną wartość, jaką można uzyskać za sprzedawaną nieruchomość, jest z góry przegrany! Pozwolę...

Czy ogrodzenie to urządzenie związane z budynkiem?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowił o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem co do zgodności przepisu § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki...

Zwrot VAT a budowa infrastruktury towarzyszącej

Anna Kamińska

Wykonawcy robót budowlano-montażowych realizujący obiekty budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej mają prawo do zwrotu podatku naliczonego na podstawie złożonego rozliczenia...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością

Jan Krzysztof Pięta

Jeden z moich przyjaciół, Amerykanin, który kilkakrotnie prowadził wykłady dla polskich zarządców nieruchomości i niejednokrotnie był w naszym kraju, wypowiedział zdanie, które utkwiło mi w pamięci....