Nieruchomości / Artykuły

Zasady opodatkowania dochodów z najmu

Rafał Golat

Najem stanowi jedną z umów prawa cywilnego (art. 659 i nast. KC). Ponieważ zasadą jest odpłatność umów najmu, która sprowadza się do płacenia wynajmującemu umówionego czynszu, z ich realizacją...

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Alicja Plucińska-Filipowicz

Niedopuszczalne jest wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek podmiotu, który nie dołączył do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na...

Ochrona cywilnoprawna nie wystarcza

Grzegorz J. Tyliński

Prokuratury odmawiają wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie, która podejmuje działania względem mieszkańca swojego lokalu, które to działania nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach...

Czy więzienie to mieszkanie?

Leonard Ete, Leonard Etel

Organy podatkowe nie są kompetentne do określania rodzaju budynków, zwłaszcza gdy klasyfikacja ta wzbudza wątpliwości podatnika. Nie mają one dostatecznej wiedzy technicznej, aby samodzielnie...

Sytuacja prawna osoby budującej mieszkanie w spółdzielni

Lesław Myczkowski

Ponieważ budowa obiektów spółdzielczych stanowi wspólne przedsięwzięcie ogółu członków lub członków objętych określonym zadaniem inwestycyjnym, są oni z mocy prawa obowiązani do pokrycia wszystkich...