Nieruchomości / Artykuły

Zbycie i sprzedaż nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Odpłatne zbycie nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego nie podlega obecnie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, chyba że jest to sprzedaż lub zamiana dokonywana...

Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości

Alicja Plucińska-Filipowicz

Przepisy działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, normującego kwestię wydawania zaświadczeń, nie mają zastosowania do problematyki wydawania decyzji administracyjnych, w tym doręczania...

Obowiązek płacenia VAT-u przez gminy

Anna Kamińska

Niejednokrotnie gminy traktują prowadzoną przez siebie sprzedaż towarów lub świadczenie usług nie jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT, lecz jako zadania z zakresu administracji publicznej,...

Nieruchomość jako wkład do spółki cywilnej cz. I

Małgorzata Kutyła

Instytucja spółki cywilnej jest obecnie, obok spółek prawa handlowego, najczęściej wykorzystywaną formą prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza wówczas, gdy planowany do osiągnięcia cel nie...

Licencja - jaka i dla kogo?

Zbyszek Pośrednik

Niestety, Kodeks etyki zawodu pośrednika przyjęty przez stowarzyszone agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie jest przestrzegany. Jaki jest rynek nieruchomości w Polsce, wiemy wszyscy....

Rzeczoznawca jako doradca

Łucja Wierzycka

O pracy rzeczoznawcy majątkowego w roli doradcy inwestycyjnego dyskutowano na VIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. W dniach14-16.10.1999 r. odbywała się w Łodzi kolejna, ósma...

Kina XXI wieku

Piotr Machul

Do roku 2004 w największych polskich miastach ma powstać łącznie około 30 multipleksów, czyli kompleksów kin wielosalowych. Pierwsze obiekty tego typu już otwarto. Każda inwestycja to wydatek od 6 do...