Nieruchomości / Artykuły

Rynek hotelowy wstrzymał oddech

Katarzyna Tencza

Mimo iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się...

Zwierzęta na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Patrycja Szkudlarek

Obecność zwierząt na terenie osiedla mieszkaniowego jest obszarem, w którym często dochodzi do konfliktów. Z perspektywy zarządcy nieruchomości problematyka ta wymaga szerszego postrzegania, aniżeli...

Uchwała NSA dotycząca kwalifikacji przychodów z najmu

Uchwała NSA dotycząca kwalifikacji przychodów z najmu

Robert Nogacki

Kwalifikacja transakcji najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości do odpowiedniej kategorii przychodów była problematyczna i wiązała się z koniecznością analizy wielu przepisów, a finalna interpretacja...

Podział nieruchomości quoad usum w ujęciu podatkowym

Katarzyna Siwiec

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie, czy i jakie skutki powoduje zawarcie umowy quoad usum w zakresie obowiązków podatkowych współwłaścicieli nieruchomości. Podział quoad usum to...

Opłata recyklingowa, cz. II

Damian Gołombek

W poprzedniej części omówiono sytuacje, kiedy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu hurtowego lub detalicznego jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową. Natomiast w niniejszym opracowaniu...

Trwałe związanie obiektu z gruntem

Rafał Golat

Przepisy ustawowe nie definiują przesłanki trwałego związania obiektu z gruntem. W związku z wątpliwościami, dotyczącymi sposobu rozumienia tego określenia, są one rozstrzygane w orzecznictwie...