Nieruchomości / Artykuły

Forma pełnomocnictwa a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

W praktyce obrotu cywilnoprawnego, także dotyczącego nieruchomości, częstym przypadkiem jest składanie oświadczeń woli przez pełnomocników. Jedną z kwestii istotnych w tym zakresie jest zastosowanie...

Drogi gruntowe w świetle przepisów prawnych

Miron Tadych

W codziennej pracy zarządców dróg, a także w sytuacjach, jakie napotykają inwestorzy i mieszkańcy polskich gmin pojawia się pytanie z nieoczywistą odpowiedzią – czy droga gruntowa jest drogą...