Nieruchomości / Artykuły

„Wolnoć Tomku w swoim domku”

Lidia Kośnik

No właśnie, któż nie pamięta tego wiersza Aleksandra Fredry o Pawle i Gawle, co to zamieszkiwali w jednym domu. To klasyka i już od dawna wiadomo, że to może rodzić niedogodności i konflikty...

W roku 2020 mieszkania zdrożały o niecałe 6%

Bartosz Turek

Epidemia spowodowała, że wzrosty cen mieszkań spowolniły – sugerują dane NBP. Ostatni kwartał przyniósł nawet w niektórych miastach skromną korektę. Wciąż jednak wzrosty cen przeważają i co cieszy –...

Zwycięzcy i przegrani rynku nieruchomości

Zmiany, jakie zachodzą na rynku nieruchomości, przyniosą nowych liderów i duże przemiany we wszystkich jego segmentach Jakie zmiany zaszły na rynku nieruchomości komercyjnych w 2020?

Prognozy post-covidowe dla rynku nieruchomości

Maciej Kamiński

Przeciągająca się pandemia COVID-19 w istotny sposób wpływa na praktycznie każdą sferę codzienności. Ograniczenia mobilności oraz związane z tzw. reżimem sanitarnym zmieniają nie tylko rzeczywistość...

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów

Agnieszka Żelazna

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną zmiany do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z...