Nieruchomości / Artykuły

Siedlisko – status prawny i zakres regulacji

Rafał Golat

Na wielu nieruchomościach w Polsce zlokalizowane są siedliska. Siedlisko to pojęcie o dawnym rodowodzie, spotykane już w staropolskich aktach z okresu I Rzeczypospolitej szlacheckiej, dokumentujących...

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Uchwalona w dniu 10.12.2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz. 11; dalej ZmUstWspMieszk) nowelizuje 24 ustawy, w tym ustawę z 26.10.1995 r. o...