Nieruchomości / Artykuły

Sprzedaż nieruchomości na gruncie ustawy o VAT

Lidia Adamek-Baczyńska, Olga Palczewska

Zawiłość przepisów ustawy 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.; dalej VATU) w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości powoduje, że podatnicy...

Jak prawidłowo zdefiniować powierzchnię zabudowy?

Tomasz Kamiński

Powierzchnia zabudowy jest pojęciem, który występuje w kilku aktach prawnych i ma kluczowe znaczenie dla możliwości zabudowy nieruchomości przez inwestora. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa...

Wyzysk a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

W kodeksowej regulacji wyzysku (art. 388 KC) brak odniesień do nieruchomości. Z uwagi jednak na ogólny charakter tego artykułu ma on znaczenie także dla obrotu nieruchomościami. Zgodnie z art. 388...

Duet doskonały

Piękny dom niedaleko Zegrza. O 11:00 notariusz. Wcześniej byliśmy umówieni wszyscy, czyli sprzedający, kupujący i ja na spisanie liczników i uzupełnienie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przyjeżdżam o...