Nieruchomości / Artykuły

Opłata recyklingowa, cz. II

Damian Gołombek

W poprzedniej części omówiono sytuacje, kiedy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu hurtowego lub detalicznego jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową. Natomiast w niniejszym opracowaniu...

Trwałe związanie obiektu z gruntem

Rafał Golat

Przepisy ustawowe nie definiują przesłanki trwałego związania obiektu z gruntem. W związku z wątpliwościami, dotyczącymi sposobu rozumienia tego określenia, są one rozstrzygane w orzecznictwie...

Dostęp do drogi publicznej a decyzja o warunkach zabudowy

Dostęp do drogi publicznej a decyzja o warunkach zabudowy

Maciej J. Nowak

Wśród kryteriów, które stanowią punkt odniesienia przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy niewątpliwie kluczową rolę odgrywa to pierwsze, dotyczące kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Nie...

Sposoby egzekucji z nieruchomości po nowelizacji KPC z 2021 r.

Sposoby egzekucji z nieruchomości po nowelizacji KPC z 2021 r.

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

W wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z maja br. do Działu VI, dotyczącego egzekucji z nieruchomości, dodany został nowy Rozdział 6a, dotyczący sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji...