Nieruchomości / Artykuły

Stan prawny nieruchomości a ich rozgraniczenie

Rafał Golat

W istotę nieruchomości gruntowych wpisane jest ich sąsiedztwo z innymi tego rodzaju nieruchomościami. W związku z tym jednym z praktycznych problemów, związanych z prawem do nieruchomości gruntowych,...

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Tomasz Filipowicz, Mateusz Stawiarz

Na łamach miesięcznika „Nieruchomości C.H. Beck” mieliśmy już okazję prezentować poglądy odnośnie uwarunkowań faktycznych i prawnych w zakresie możliwości uzyskiwania przez inwestorów zaświadczeń o...