Nieruchomości / Artykuły

Status (kwalifikacja) umów o wykonanie remontu

Status (kwalifikacja) umów o wykonanie remontu

Rafał Golat

Remonty realizowane są na podstawie umów, których kwalifikacja budzi wątpliwości. Ich źródłem jest enigmatyczna regulacja kodeksowa w tym zakresie. Ogranicza się ona do jednego przepisu,...

Co ma agent w telefonie?

Lidia Kośnik

Praca w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami wymaga wielkiej kreatywności, zaradności i posiadania szerokich kontaktów!