NAJNOWSZE

Poddasza – wątpliwości definicyjno-systemowe

Rafał Golat

W przypadku niektórych pojęć, istotnych dla formalnego aspektu nieruchomości, brak jest ich legalnej, jednoznacznej definicji. Dotyczy to m.in. poddaszy, występujących w różnych przepisach prawa, w...