Nieruchomości / Artykuły

Etapowanie inwestycji budowlanych

Jakub Kobyliński

Z różnych względów zrealizowanie wieloetapowej inwestycji częstokroć wymaga od inwestora podzielenia jej na etapy. Z powyższym faktem wiążą się również pewne wymagania formalno-prawne, od których...