Nieruchomości / Artykuły

Obrót nieruchomościami a prawa do projektów

Rafał Golat

Powstanie obiektu budowlanego poprzedzone jest stworzeniem projektu, zgodnie z którym obiekt ten jest wznoszony. Projekty budowlane stanowią jedną z kategorii utworów, chronionych na podstawie...

Aktualność operatu szacunkowego – rozważania prawne

Aktualność operatu szacunkowego – rozważania prawne

Marian Wolanin

Ustawowa dyspozycja umieszczenia omawianej klauzuli w operacie szacunkowym oraz dołączenia do niego powołanej analizy wskazuje, że zarówno umieszczenie tej klauzuli w operacie, jak i dołączenie do...

Nie współpracuję

Lidia Kośnik

Zdarza mi się pracować z tzw. klientem poszukującym. Przed rozpoczęciem takiej współpracy badam jednak zawsze potrzebę klienta, aby doprecyzować, jakiej nieruchomości szukamy, w jakim budżecie,...