Nieruchomości / Artykuły

Dostęp do nieruchomości na podstawie art. 126 GospNierU

Rafał Dąbrowski

Problematykę związaną ze stosowaniem regulacji zawartych w art. 126 ust. 1–10 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 65 ze zm.; dalej GospNierU, należy uznać...

Szacunek jest najważniejszy

Lidia Kośnik

Wszyscy prawnicy i agenci patrząc na umowę najmu, analizują jej treść głównie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, zapisami dozwolonymi dla najemcy i wynajmującego, zabezpieczeniami każdej...