Nieruchomości / Artykuły

Kontrowersyjny nakaz rozbiórki hotelu

Kontrowersyjny nakaz rozbiórki hotelu

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym nadal istnieją poważne rozbieżności w kwestii podejścia do celowości, a przede wszystkim uzasadnionego interesem gospodarczym państwa wydawania nakazów...

Zabraniam ci wyjechać

Lidia Kośnik

Właścicielu, zabraniam ci wyjechać! Masz żyć tak długo, jak długo będę cię potrzebował – gdyby coś. Kupujący. Zdarza się, że do oferty trafiają nieruchomości, ponieważ właściciel wyprowadza się z...

Wycena nieruchomości ze złożami kruszyw, cz. I

Jan Łopato

O wartości rynkowej nieruchomości ze złożami kopalin, w tym kruszyw piaszczysto-żwirowych, decyduje wiele czynników o zróżnicowanym charakterze, które można pogrupować następująco: – cechy...