Nieruchomości / Artykuły

Co nowego na rynku nieruchomości? Konferencja PFRN

W dniach 15-16.10.2021 r. pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy spotkali się na dwudniowej Konferencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Najbardziej aktywni w działalności społecznej...

Zasada dobrego sąsiedztwa

Patrycja Szkudlarek

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę dotyczącą stosowania zasady dobrego sąsiedztwa, która w ramach postępowania dotyczącego ustalania warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu jest...

Nieruchomości luksusowe mają się dobrze

Piotr Zielonka, Marcin Malmon

Dynamiczny wzrost liczby osób zamożnych (tj. osób osiągających dochód brutto przekraczający 20 tys. zł miesięcznie) i bogatych (osiągających dochód brutto przekraczający 50 tys. zł miesięcznie)...

Quo vadis rynku nieruchomości? cz. II

Maciej Kamiński

W pierwszej części artykułu przedstawione został subiektywne podsumowanie czynników, które ukształtowały polski rynek mieszkaniowy oraz działania państwa, jakie można określić mianem polityki...