Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Interes publiczny w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

Z licznych analiz, w tym raportu o chaosie przestrzennym opracowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, wynika, jak wiele patologii występuje w systemie gospodarki przestrzennej....

Roszczenie o obniżenie czynszu

Rafał Golat

Istotnym elementem umów najmu i dzierżawy jest czynsz. Jego wysokość jest ustalana przez strony. Mogą one także, w ramach zasady swobody umów, decydować wspólnie o odpowiednim podwyższeniu albo...

Kontrowersyjny nakaz rozbiórki hotelu

Kontrowersyjny nakaz rozbiórki hotelu

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym nadal istnieją poważne rozbieżności w kwestii podejścia do celowości, a przede wszystkim uzasadnionego interesem gospodarczym państwa wydawania nakazów...