Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Uchwalona w dniu 10.12.2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz. 11; dalej ZmUstWspMieszk) nowelizuje 24 ustawy, w tym ustawę z 26.10.1995 r. o...

Najem krótkoterminowy w Polsce w kontekście wyroku TSUE

Najem krótkoterminowy w Polsce w kontekście wyroku TSUE

Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Co prawda od wyroku TSUE wydanego 22.9.2020 r. w połączonych sprawach Cali Apartments SCI i HX vs. Procureur General pres la cour a’appel de Paris i Ville de Paris (C-724/18 i C-727/18) dzieli nas już...