Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Prawo wyboru komornika a egzekucja z nieruchomościami

Prawo wyboru komornika określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) nie ma zastosowania do egzekucji z nieruchomości. Uchwała...

Eksmisja – niektóre zagadnienia prawne

Piotr Rola

Samo pojęcie „eksmisja” nie jest używane w treści przepisów prawnych i pod pojęciem tym rozumieć należy wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób...

Licytacja lokalu mieszkalnego

Artur Fadrowski

Motto:Boże, jeśli nie dałeś mi możliwości, zabierz mi też chęci.przysłowie żydowskie W czasach, gdy popyt na mieszkania lawinowo rośnie z równoczesnym gwałtownym wzrostem coraz większego udziału...

Opuszczenie lokalu jako przesłanka wymeldowania

Alicja Plucińska-Filipowicz

Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie...