Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Rachunek (sprawozdanie) z zarządu nieruchomością

Rafał Golat

W praktyce stosunkowo często nieruchomości nie są zarządzane przez ich właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli. Jednym z podstawowych obowiązków zarządców nieruchomości jest sprawozdanie się z...

Monitoring nieruchomości prywatnych – aspekty prawne

Anna Wilk

Urządzenia rejestrujące obraz, instalowane przez właścicieli nieruchomości celem zapewnienia bezpieczeństwa, obejmują często swoim zasięgiem także teren nieruchomości sąsiednich. Może to prowadzić do...

Tereny zieleni – aspekty systemowe

Rafał Golat

Jednym z przedziałów klasyfikacyjnych, stosowanych w polskim systemie prawnym w odniesieniu do terenów, są tereny zieleni. Mimo że pojęcie to zostało zdefiniowane, problematyka terenów zieleni jest...

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej

Wojciech Koczara

Nieruchomość powinna mieć odpowiedni dostęp do drogi publicznej, aby mogła być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Polski system prawny zawiera wiele regulacji, które mają zapewnić, aby...