Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Rachunek (sprawozdanie) z zarządu nieruchomością

Rafał Golat

W praktyce stosunkowo często nieruchomości nie są zarządzane przez ich właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli. Jednym z podstawowych obowiązków zarządców nieruchomości jest sprawozdanie się z...

Monitoring nieruchomości prywatnych – aspekty prawne

Anna Wilk

Urządzenia rejestrujące obraz, instalowane przez właścicieli nieruchomości celem zapewnienia bezpieczeństwa, obejmują często swoim zasięgiem także teren nieruchomości sąsiednich. Może to prowadzić do...

Tereny zieleni – aspekty systemowe

Rafał Golat

Jednym z przedziałów klasyfikacyjnych, stosowanych w polskim systemie prawnym w odniesieniu do terenów, są tereny zieleni. Mimo że pojęcie to zostało zdefiniowane, problematyka terenów zieleni jest...