Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Zakres zastosowania do dzierżawy przepisów o najmie

Rafał Golat

Najem i dzierżawa to umowy wykazujące szereg podobieństw, uregulowane wspólnie w jednym, XVII Tytule Księgi III Kodeksu cywilnego. Dzierżawa unormowana została w dużym stopniu na zasadzie odesłania do...

Zakres zastosowania do dzierżawy przepisów o najmie

Rafał Golat

Najem i dzierżawa to umowy wykazujące szereg podobieństw, uregulowane wspólnie w jednym, XVII Tytule Księgi III Kodeksu cywilnego. Dzierżawa unormowana została w dużym stopniu na zasadzie odesłania do...

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Damian Gołombek

Od 1.7.2021 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To rejestr, w którym gromadzi się informacje na temat źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W związku z powstaniem CEEB...

Opłata recyklingowa, cz. II

Damian Gołombek

W poprzedniej części omówiono sytuacje, kiedy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu hurtowego lub detalicznego jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową. Natomiast w niniejszym opracowaniu...