Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Zarządca jako pracownik

Andrzej Płazak

Bywa, że sprawę można załatwić jednym pismem, bez ryzyka nadużyć, zaniedbań i strat. Jednym pismem wyczerpać temat i osiągnąć cel. Lecz niestety, procedura nie pozwala. Powoływane są komisje i...

Pozycja podatkowo-prawna zarządcy sądowego

Eugenia Śleszyńska

Kto odpowiada za wypełnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – współwłaściciele nieruchomości, czy też zarządca tej nieruchomości?

Problematyka prawna doradztwa nieruchomościowego

Stanisława Kalus

Doradztwo nieruchomościowe nie było długo odrębną kategorią prawną, w związku z czym nie było ono dotąd przedmiotem rozważań. Doradztwo to jest bowiem instytucją charakterystyczną jedynie dla...