Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Zasady odpowiedzialności hoteli za rzeczy do nich wniesione

Rafał Golat

Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej osób prowadzących hotele za rzeczy do nich wnoszone przez gości, m.in. w związku z realizacją usług turystycznych, regulują art. 846 i nast. KC, zmienione...