Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Zakres zastosowania do dzierżawy przepisów o najmie

Rafał Golat

Najem i dzierżawa to umowy wykazujące szereg podobieństw, uregulowane wspólnie w jednym, XVII Tytule Księgi III Kodeksu cywilnego. Dzierżawa unormowana została w dużym stopniu na zasadzie odesłania do...

Naruszenie posiadania służebności przejazdu i przechodu

Jacek Paryła

W związku ze znacznym rozdrobnieniem gruntów w wielu rejonach kraju, często pojawia się problem dojazdu do nieruchomości, do których dojście i dojazd odbywały się wcześniej na zasadzie ustnych...

Działanie zarządcy nieruchomości w obcej sferze prawnej

Eugenia Śleszyńska

Przedsiębiorca świadczący usługi zarządzania nieruchomościami jest w stosunku do swych klientów, właścicieli nieruchomości, osobą trzecią. Pozycję zarządcy nieruchomości cechuje w takim stosunku...