Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Naruszenie posiadania służebności przejazdu i przechodu

Jacek Paryła

W związku ze znacznym rozdrobnieniem gruntów w wielu rejonach kraju, często pojawia się problem dojazdu do nieruchomości, do których dojście i dojazd odbywały się wcześniej na zasadzie ustnych...

Działanie zarządcy nieruchomości w obcej sferze prawnej

Eugenia Śleszyńska

Przedsiębiorca świadczący usługi zarządzania nieruchomościami jest w stosunku do swych klientów, właścicieli nieruchomości, osobą trzecią. Pozycję zarządcy nieruchomości cechuje w takim stosunku...

Zasady odpowiedzialności hoteli za rzeczy do nich wniesione

Rafał Golat

Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej osób prowadzących hotele za rzeczy do nich wnoszone przez gości, m.in. w związku z realizacją usług turystycznych, regulują art. 846 i nast. KC, zmienione...