Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Znaczenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej

Andrzej S. Tokarz

Nieruchomości, aby zapewniały możliwość korzystania z nich w możliwie szerokim zakresie mieszczącym się w granicach prawa własności, powinny mieć zapewniony korytarz komunikacyjny tak pod względem...

Eksmisja na nowych zasadach

Eksmisja na nowych zasadach

Katarzyna Siwiec

Ustawą z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 224, poz. 1342)...

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – podstawowe zasady

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – podstawowe zasady

Maciej Nowak

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych odgrywa bardzo ważną rolę w różnych sferach. Z jednej strony stanowi podstawowe źródło norm związanych z zagospodarowaniem gruntów rolnych i leśnych, a z...

Lokalizacja cmentarza

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz

Kwestia pochówku zmarłych jest jednym z obowiązków administracyjnych stanowiących przykład daleko idącej ingerencji prawa publicznego w sytuację prawną jednostki. Miejsce chowania zmarłych nie może...