Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Obszar rewitalizacji i program rewitalizacji

Maciej J. Nowak

W styczniowym wydaniu miesięcznika „Nieruchomości C.H.Beck” przedstawione zostały najważniejsze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone ustawą z 3.11.2015 r. o rewitalizacji...

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. II

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Funkcjonowanie równolegle wielu rejestrów ma niekorzystny wpływ dla obrotu nieruchomościami i możliwości ich zagospodarowania. Za zasadne należałoby uznać możliwość stworzenia jednego dla całego kraju...

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. I

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Wiele nieruchomości jest w Polsce prawnie chroniona, gdyż stanowią zabytki. Są to często nieruchomości o sporym potencjale inwestycyjnym zlokalizowane w centrach dużych miast. Ochroną, jako zabytkowe...