Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Zwierzęta we wspólnocie mieszkaniowej – prawo i praktyka

Maciej Kamiński

Obecność zwierząt jest jednym z obszarów, w którym często dochodzi do konfliktów w ramach funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Z perspektywy zarządcy nieruchomości problematyka ta jest bardzo...

Obszar rewitalizacji i program rewitalizacji

Maciej J. Nowak

W styczniowym wydaniu miesięcznika „Nieruchomości C.H.Beck” przedstawione zostały najważniejsze zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone ustawą z 3.11.2015 r. o rewitalizacji...