Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Pozycja podatkowo-prawna zarządcy sądowego

Eugenia Śleszyńska

Kto odpowiada za wypełnienie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – współwłaściciele nieruchomości, czy też zarządca tej nieruchomości?

Problematyka prawna doradztwa nieruchomościowego

Stanisława Kalus

Doradztwo nieruchomościowe nie było długo odrębną kategorią prawną, w związku z czym nie było ono dotąd przedmiotem rozważań. Doradztwo to jest bowiem instytucją charakterystyczną jedynie dla...

Umowa o zarządzanie a rozliczenia podatkowe

Stella Brzeszczyńska

Ustawy podatkowe albo nie nadążają za prawem gospodarczym, albo go wcale nie akceptują. Ustawa o podatku od towarów i usług ma na tym polu zasługi szczególne. Nie tylko nie uwzględnia uregulowań...