Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Zarządca nieruchomości jako adresat norm Prawa budowlanego

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682; dalej PrBud) stanowi jeden z najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, odnoszący się do...

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Agnieszka Żelazna

W aktualnym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkiem zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej – tak dla wyodrębnionego lokalu, jak...

Monitoring nieruchomości a immisje i dobra osobiste

Rafał Golat

Jedną z metod, służących zabezpieczaniu i ochronie nieruchomości, jest instalowanie przez właścicieli na ich terenie monitoringu wizyjnego. Korzystając jednak z niego, należy mieć na uwadze wynikające...