Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla zarządcy

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego

Agnieszka Żelazna

W aktualnym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkiem zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej – tak dla wyodrębnionego lokalu, jak...

Monitoring nieruchomości a immisje i dobra osobiste

Rafał Golat

Jedną z metod, służących zabezpieczaniu i ochronie nieruchomości, jest instalowanie przez właścicieli na ich terenie monitoringu wizyjnego. Korzystając jednak z niego, należy mieć na uwadze wynikające...

Garaż (garaże) a nieruchomość (nieruchomości)

Garaż (garaże) a nieruchomość (nieruchomości)

Rafał Golat

Garaże, mimo że korzysta z nich bardzo wiele osób, nie zostały kompleksowo uregulowane w przepisach prawa cywilnego. Jednym z kluczowych zagadnień w tym zakresie jest status garaży w odniesieniu do...

Nieruchomości a ochrona dóbr osobistych

Rafał Golat

Odnoszenie nieruchomości do ochrony dóbr osobistych wydaje się mało istotne. Wnikliwa analiza tego odniesienia prowadzi jednak do wniosku, że jest to wbrew pozorom praktyczne zagadnienie, które może...